Zajęcia w moim gabinecie mogą wyglądać tak, jakbym bawiła się z dziećmi i to prawda- nauka ma być naturalnym procesem ta samo jak zabawa dla małego dziecka- jest najbardziej atrakcyjna dla dziecka forma pracy. Badania pokazują, że mózg dziecka rozwija się najszybciej i najintensywniej właśnie w okresie wczesnego dzieciństwa- do około 6.r. ż. Dlatego metody przeze mnie stosowane są sprawdzone, ale pokazują jak w sposób alternatywny może wyglądać efektywna nauka i terapia.

  1. Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz

Jest to metoda której celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci. Służy do aktywizowania rozwoju funkcji psychomotorycznych i ich integracji oraz korygowania zaburzeń tego rozwoju, co stwarza warunki prawidłowego procesu uczenia się. Ma ona na celu wspieranie rozwoju dziecka poprzez rehabilitacje psychomotoryczną i edukacje z zastosowaniem polisensorycznego uczenia się. Stosuje się ją głównie do wspomagania nauki czytania i pisania.

  1. Nauka czytania Metodą Gleena Domana

Nazywana inaczej czytaniem całościowym lub globalnym. Najpopularniejsza i bardzo atrakcyjna dla dzieci metoda czytania- dziecko oglądając kolejne karty  i etykietując przedmioty ze swojego otoczenia nie zdaje sobie sprawy, że właśnie uczy się czytać. Metoda ta ceniona jest również przez nauczycieli języka angielskiego jako uniwersalna metoda nauki słownictwa. Może być stosowana już od pierwszych miesiącach życia dziecka także u dzieci autystycznych i z głęboką niepełnosprawnością.

  1. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda oparta na naturalnej potrzebie ruchu dziecka. Należy pamiętać, że ruch jest podstawą do dalszych procesów poznawczych u dziecka – jeśli ta potrzeba nie jest zaspakajana zaczynają się problemy z przewodnictwem sensorycznym, postawą ciała i choroby układu nerwowego oraz kostnego. Metoda Ruchu Rozwijającego zawiera takie ćwiczenia, które pozwalają na swobodną ekspresję ruchową dziecka, rozwijają poczucie świadomości swojego ciała, uczą orientacji w przestrzeni, usprawniają motorykę.

  1. Metoda Marianne Frostig

Zawiera zestaw ćwiczeń ruchowych i manualnych, wspomaga proces pisania. Jest jedną z metod pracy z dziećmi z problemami percepcji wzrokowo- ruchowej. Przebieg i rodzaj ćwiczeń w metodzie Frostig zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka. Celem metody Frostig jest usprawnianie koncentracji uwagi dziecka, ćwiczenie precyzyjności wykonywanych ruchów oraz wytrwałości w wykonywaniu zadań.

  1. Metoda Warnkego

Metoda ta przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 r. ż i starszymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Praca tą metodą pozwala na poprawienie funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego i koordynacji wzrokowo- słuchowej i wzrokowo- ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi. Metoda polecana dla dzieci z dysleksją.

  1. Metoda gier edukacyjnych

Swobodna praca na materiale edukacyjnym przeznaczonym docelowo do zabawy: maty edukacyjne, puzzle, gry dydaktyczne. Poza walorami edukacyjnymi metoda ta wspomaga rozumienie i poszanowanie norm oraz przyzwyczaja do zwycięstw czy porażek.