Informacje kontaktowe:

Anna Kowalska
Gabinet DOBRY START
tel. +48 661 902 086
mail: kontakt@gabinetdobrystart.pl

ADRES:
Kolbuszowa:
ul. Jana Pawła II 19, I piętro lok.3
Głogów Małopolski: ul. Paderewskiego 14 (NZOZ Homed, II piętro)