1. Terapia pedagogiczna:
 • Zajęcia kompensacyjne dla dzieci z problemami w nauce szkolnej
 • Terapia ręki
  Logorytmika
 • Diagnoza ogólnorozwojowa narzędziem KORP i logopedyczna KOLD
 • Wczesna nauka czytania metodą Gleena Domana, Metodą Sylabową, Metodą Dobrego Startu
 • Samoregulacja stresu metodą Self- Reg
 1. Terapia deficytów rozwojowych metodą Warnkego
 2. Terapia autyzmu i Zespołu Aspergera
 3. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci- indywidualne i grupowe
 4. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole – diagnoza gotowości szkolnej
 5. Praca domowa