Konsultacja  bezpłatnie
Terapia pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej 45zł/ 60min.
Terapia ręki 40zł/ 60min.
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2,5- 6 lat 40 zł/ 60 min.
Diagnoza pedagogiczna z oceną ryzyka dysleksji 130 zł z opisem – 3 spotkania
Terapia Metodą Warnkego 60zł/ 60 min.
Terapia Autyzmu 40zł/ 60 min.